Scorcio dei giardini a lago a Miseno (Bacoli)

Slideshow